Poligon İnşaat’ın E-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşuna Kayıt İşlemi Tamamlandı. 
Paylaş
16 Haziran, 2022
E Sirket Big

e-ŞİRKET, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır. 

Böylelikle Poligon İnşaat  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği hali ile , ticaret tescili ve   web sitesinin  hizmete açılması ardından, kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması zorunluluğunu karşılayabilecektir.