Kurumsal
Kurumsal Kurumsal Mobile
Politikalar
 • İnşaat sektöründeki artan ihtiyaçlara cevap verebilmek adına kurulan Poligon İnşaat; çalışanların memnuniyetini, müşterilerinin ve paydaşlarının güvenini kazanmayı ilke edinerek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması hususunda aşağıdaki başlıklar doğrultusunda faaliyetlerine yön vermektedir:

  Müşteri Odaklılık

  *Kalite maliyet ve hız üçgeninde müşterilerine çözüm odaklı hizmetler ve ürünler sunarak ulusal ve uluslararası pazarda sektör lideri olmayı;
  *Yetkin ve sorumluluk sahibi ekibi ile değişime açık, yenilikçi ve etik yaklaşımları ile müşterilerine sürekli ve kesintisiz hizmet sunmayı;
  *Müşterilerine güvenli, yüksek kaliteli ve çevre dostu yapılar inşa etmeyi kendisine ilke edinir.


  Çevre Odaklılık

  *Müşterilerine ürün/hizmetlerini sunarken ve kurgularken, yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyerek satın alım ve tasarım faaliyetlerini planlamayı,
  *Çevreyi korumanın ve doğal kaynak tüketimlerinin azaltılmasının şirket çalışanlarının vicdanı ve mesleki bir sorumluluğu olduğu bilincini aşılamayı,
  *Teknik/ticari olanakların el verdiği biçimde güvenilir teknoloji, zararsız hammadde ve verimli enerjiler kullanarak, kendisi ile ilgili taraflarına da bu yaklaşımı benimseterek iş yapmayı,
  *Tüm yatırımlar öncesi işin çevreye olan boyutlarını dikkate alarak operasyonel planlamalar yapmayı,izlemeyi, ölçmeyi ve sonuçlarının performansını değerlendirmeyi hedefler.

  Çalışan Odaklılık

  Müşterilerimize değer yaratırken emeğin merkezinde çalışanlarımız olduğunu bilerek,

  *Tüm süreçleri ve faaliyetleri çalışanların beden ve ruh sağlıklarına zarar gelmeyecek şekilde kurgulamayı,
  *Sahalarda çalışan tüm personel ve çalışan temsilcilerinin geri bildirimlerini almayı ve şartları sürekli iyileştirmeyi;
  *Risk odaklı yaklaşımla saha planlamaları yaparak proaktif yaklaşımlar ile kaza ve meslek hastalığı oluşumunu önlemeyi,
  *“0” kazayı hedefleyerek, meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için gerekli kaynakları teknolojik gelişimlere uyumlu olarak temin etmeyi ve değişimleri izleyerek iyileştirmeyi,
  *Çalışanlar, çalışan temsilcileri, paydaşlar ve çözüm ortakları ile çalışırken adil ve tarafsız davranmayı, gelen geri bildirimlerini şeffaf biçimde yöneterek iletişim kanallarını açık tutmayı ve çalışma ortamını sağlıklı /güvenli hale getirerek sürekli iyileştirmeyi planlar.

  Sürdürülebilirlik

  *Stratejik hedeflere ulaşmak ve müşterilerimize değer yaratmak için aksiyonlar alırken; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi çerçevesinde sistem kurgulamayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
  *Ulusal ve uluslararası standart ve yasal gerekliliklere uygun çalışmayı, sürekliliği sağlamak için izlemeyi, ölçmeyi ve denetlemeyi;
  *Şirketin tecrübe ve kurumsal bilgi birikimlerini entegre yönetim sistemleri ile güvence altına alırken, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile birlikte sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.


                                                                                                                  Genel Müdür

 • Entegre Yönetim Sistemleri sertifikaları için kapsam ilgili 3 standart (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) için de aynı olup aşağıda belirtilmiştir:

  ISO 9001 Kapsamı: Fizibilite, koordinasyon, proje hazırlama, ikame amaçlı ve her türlü endüstriyel amaçlı yapıların inşaai yapımı ve bakım/onarım çalışmaları ile altyapı hizmetleri

  ISO 14001 Kapsamı: Fizibilite, koordinasyon, proje hazırlama, ikame amaçlı ve her türlü endüstriyel amaçlı yapıların inşaai yapımı ve bakım/onarım çalışmaları ile altyapı hizmetleriyle ilgili yürütülen faaliyetlerde etkileşim içinde olunan tüm komşular ve çevre

  ISO 45001 Kapsamı: Fizibilite, koordinasyon, proje hazırlama, ikame amaçlı ve her türlü endüstriyel amaçlı yapıların inşaai yapımı ve bakım/onarım çalışmaları ile altyapı hizmetleriyle ilgili yürütülen faaliyetlerde bizimle beraber tüm sahalardaki çalışanları, paydaşlarını kapsar.