Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik Mobile
Etik Değerler

Poligon İnşaat; faaliyetlerini sürdürdüğü tüm çalışma alanlarında, belirlediği misyon ve vizyonuna bağlı kalarak, dürüstlük, eşitlik, saygı unsurlarını içeren çalışma kültürü yaratmak ve çalışanlarına rehberlik etmesi amacıyla genel etik prensiplerini belirler.

Etik Değerler
Çevre
Çevre

İçinde yaşadığımız çevrenin, tabii kaynakları ile korunmasını şirket kültürümüzün öncelikli değerlerinden biri olarak ele almaktayız. Çevrenin korunması vicdani ve mesleki sorumluluğumuzdur.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uymak zorunda olduğumuz yasal gereklilikleri ve diğer şartları eksiksiz olarak yerine getirerek, tüm çalışanlarımızı proaktif (önleyici) tutum ve uygulamalara dahil eder ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendiririz. Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlike ve riskleri belirleyerek uygun önlemleri planlar, bu tehlike ve riskleri kabul edilebilir risk seviyelerine indirerek sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı hedefleriz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği
Kalite
Kalite

İnsana ve çevreye duyarlı imalatı ile geçerli yasal yükümlülükler ve teknik şartnameler çerçevesinde; paydaş, müşteri ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve en iyi şekilde cevap verebilmeyi; üstlenilen her projeyi, istenen kalite parametrelerinde ve zamanında teslim edebilmeyi hedefleriz.

Sürdürülebilirlik Bülteni

Stratejik hedeflere ulaşmak ve inşa ettiklerimizle değer yaratmak için aksiyonlar alırken; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri’ni sürekli geliştirmeyi ve sürdürmeyi de amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yürütürken, çalışanlarımızda farkındalığı daha da arttırabilmek ve paydaşlarımıza süreçler hakkında bilgi verebilmek amacıyla 2 aylık periyotlarda hazırlanan “Sürdürülebilirlik Bülteni”ne "Medya" ->"Haberler" linki üzerinden erişebilirsiniz. https://online.fliphtml5.com/rzhtt/ovuu/#p=1

Adsız